Obchody Święta Konstytucji w naszych szkołach…

SP Dłutowo

27 kwietnia odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Program przygotowali uczniowie i wychowawcy klas I- III pod kierunkiem pani Marleny Kułakowskiej. Składał się on z montażu słowno – muzycznego oraz tańców, które wykonali uczniowie klasy III A – krakowiak oraz klasy II – taniec z flagami.

Po zakończeniu części oficjalnej nastąpiło rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursie plastycznym na plakat ,,100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości”.

W kategorii klas IV – VI zwyciężyli:

1.Miłosz Roda  klasa VI
2.Karolina Rychcik klasa V
3.Sebastian Lewandowski klasa IV A

Natalia Mostowicz klasa IV A

Wyróżnienia: Mateusz Rynkowski klasa V, Aleksandra Nisgorska klasa IV B, Mateusz Jurkiewicz klasa IV B.

W kategorii klas VII – III gimnazjum:

1.Natalia Gawenda III A
2.Natalia Kordalska III B
3.Karina Kowalkowska III B

Na zakończenie obchodów cała społeczność szkolna przemaszerowała ulicami Dłutowa z flagami, propagując w ten sposób wywieszanie flag w święta państwowe i narodowe.

SP KIEŁPINY

W piątek, 27 kwietnia odbyła się w Szkole Podstawowej w Kiełpinach podwójna uroczystość, apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja połączony z 1 rocznicą posadzenia Dębu Pamięci dla uhonorowania ppor. Leona Czarkowskiego. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: pan Maciej Czarkowski, ks. kanonik Henryk Trąbczyński i proboszcz parafii Kiełpiny ks. kanonik Stanisław Rybarczyk. Apel rozpoczął się odśpiewaniem hymnu państwowego i krótkim wystąpieniem Pani dyrektor Gabrieli Marcinkowskiej. Następnie uczniowie klas IV-VII przedstawili nam ciekawą lekcję historii w formie montażu słowno – muzycznego. Podsumowaniem uroczystości był film i taniec, które upamiętniły postać ppor. Leona Czarkowskiego. Akademię uczniowie przygotowali pod kierunkiem pani Zuzanny Cybulskiej. Apel i film bardzo trafnie i zwięźle opisały ważne wydarzenia w życiu naszej szkoły. Po apelu zgromadzeni przeszli pod Dąb Pamięci, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicz.

SP Bryńsk

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bryńsku uczcili po raz kolejny Święto Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji w dniu 27 kwietnia 2018 r. zorganizowano uroczystą część artystyczną. Rozpoczęły ją dzieci z Oddziału Przedszkolnego prowadzonego przez Gabrielę Rybicką, recytując wiersze oraz śpiewając pieśni
z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Dalsza część apelu została przygotowana
i przedstawiona  przez uczniów klas V-VII pod kierunkiem Lidii Skolmowskiej oraz Małgorzaty Kryszkiewicz.

W dniu tym rozstrzygnięto szkolny konkurs dla klas IV-VII na „Najładniejszy wystrój klasy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja”.

Dyplom otrzymała klasa V.

Dzięki takim uroczystościom dążymy do kształtowania postaw patriotycznych. Przybliżają one fakty z historii Polski, uzmysławiają rolę i znaczenie takich słów jak Ojczyzna i Patriotyzm.

Szkoła Podstawowa nr 2

W piątek, 27 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Lidzbarku odbył się  apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 maja, to jest rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji w 1791 roku.

Apel rozpoczął Pan Dyrektor który swoim przemówieniem chciał uzmysłowić nam, że nie tylko pamięć o świętach narodowych, ale przede wszystkim bycie dobrym człowiekiem uczyni z nas wzorowych obywateli. Rzadko się mówi-powiedział dyrektor- ale prawa zapisane w tej konstytucji przetrwały zaledwie 14 miesięcy. Duża siła magnatów i szlachty, która utraciła większość przywilejów skłoniła ich do buntu, którego ostatecznym skutkiem była utrata suwerenności naszego Państwa.

Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie pod kierunkiem nauczycieli Anny Weitz –Skibickiej, Justyny Szostek i Elżbiety Ojdowskiej przygotowali część artystyczną. Nad stroną muzyczną czuwała nauczycielka muzyki oraz chór szkolny.
Apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego a następnie hymnu szkoły. Zaprezentowano także historię konstytucji. Uczniowie recytowali wiersze i zaprezentowali przepiękną muzykę patriotyczną, dzięki której wprowadzili nas w nastrój Święta Narodowego. Na scenie wystąpili też uczniowie w roli posłów i król Stanisław August Poniatowski. Wszystkim obecnym na apelu uświadomiono, że warto i należy pielęgnować patriotyzm w nas samych każdego dnia.  Dzięki części artystycznej uczniowie dowiedzieli się o tym, że Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie, zawiera prawa i obowiązki obywateli, mówi o tym, kto ma rządzić i jak ma rządzić w państwie, określa jego ustrój.

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Kinga Nowińska powiedziała: „ Myślę, że wszyscy zrozumieli, jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytania, czym dla nas jest Ojczyzna, Naród, Wolność. Mam nadzieję, że to nasze spotkanie zachęciło was do chwili refleksji nad takimi ważnymi sprawami dla każdego Polaka. Przypomnieliśmy sobie jakże ważne wydarzenie z historii naszego kraju, które powinniśmy znać. Bo przecież naród ,który nie zna swojej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości. Pamiętajcie o tym!”

Było to ważne i wyjątkowe wydarzenie dla naszej szkoły. Drzwi każdej klasy dekorują małe chorągiewki, w klasach i na korytarzach wiszą gazetki . Ponadto pani Małgorzata Raczyńska w bibliotece szkolnej przygotowała wystawę książek związanych ze świętem Konstytucji 3 Maja oraz Niepodległości Polski.

SP Wąpiersk

26 kwietnia w SP Wąpiersk odbył się uroczysty apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie klas IV i V pod opieką nauczycielki historii pani Doroty Zalewskiej przygotowali część artystyczną o patriotycznej wymowie. Uroczystość tę zainicjowało wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu narodowego. Pan Dyrektor Piotr Kościński wprowadził wszystkich w atmosferę tych lat, podając ciekawostki z tego okresu. Nie zabrakło też hymnu szkoły o patronie – Wincentym Witosie. Społeczność szkoły otrzymała możliwość przypomnienia sobie całej historii dotyczącej tego zdarzenia. Na tle dekoracji wykonanej przez Panią Marię Gutowską rozbrzmiewały wiersze, piosenki opowiadające o losach ojczyzny, która była zawsze powodem do dumy wszystkich Polaków. Inscenizacja apelu sprawiła, że uczniowie oglądali ją z powagą i zaciekawieniem. Potem Pan Dyrektor przeczytał wszystkim list wojewody warmińsko – mazurskiego Artura Chojeckiego dotyczący uchwalenia 2 maja Dniem Flagi Państwowej. Zachęcił wszystkich do wywieszania biało-czerwonej przed swoimi domami. Przed dłuższą przerwą w zajęciach apelował o bezpieczeństwo i życzył mile spędzonych dni z rodziną. Na koniec apelu poinformował wszystkich uczniów i nauczycieli o sukcesie jednej z uczennic – Igi Cybulskiej z klasy III, która zajęła II miejsce w XV Powiatowym Konkursie Twórczości Własnej „Złote Piórko 2018” w Płośnicy w kategorii klas I – III. Miłym akcentem końcowym tej uroczystości było odczytanie przez wyżej wymienioną uczennicę jej wiersza pt. „Moje miejsce na ziemi”, w którym widzimy, że najlepiej jest tu, w małej Ojczyźnie.