Obchody Dnia Sołtysa

W sobotę, 11 marca obchodziliśmy w kraju Dzień Sołtysa. Z tej okazji nasi sołtysi zostali zaproszeni do Ostródy na obchody Samorządowego Dnia Sołtysa, zorganizowane przez Marszałka Gustawa Marka Brzezin. W uroczystości uczestniczyli sołtysi, którzy funkcję tę na terenie naszej gminy pełnią najdłużej. Znaleźli się wśród nich sołtys Wąpierska Hanna Krezymon, sołtys Ciborza Jan Sowiński, sołtys Miłostajek Witold Warmiński, sołtys Starego Dłutowa Józef Burdalski sołtys Jelenia Wojciech Maciejewski oraz sołtys Zalesia Marek Fiszer.

W piątek natomiast, Burmistrz Lidzbarka zorganizował spotkanie, na które zaproszeni zostali włodarze wszystkich sołectw gminy Lidzbark. Każdemu obecnemu sołtysowi, burmistrz Maciej Sitarek złożył specjalne, indywidualne podziękowania oraz wyraził wdzięczność za trud, wysiłek i konsekwencję w działaniach na rzecz lokalnej społeczności. – Chciałbym bardzo podziękować za to, że jesteście tak wspaniałymi łącznikami między mieszkańcami sołectw, a urzędem. Dzięki waszej prężnej i oddanej pracy możemy szybko i skutecznie reagować na to, co dzieje się na terenie naszej gminy, a także wspólnie działać na rzecz poprawy życia jej mieszkańców. – mówił podczas uroczystości Burmistrz Lidzbarka. Spotkanie uświetniła część artystyczna w wykonaniu mieszkanek Dłutowa pod kierownictwem dyrektora SP Dłutowo, Andrzeja Stolarskiego. Głos zabrał również radny Mirosław Trzciński, który podziękował za dotychczasową, owocną współpracę między radnymi, a sołtysami. W imieniu sołtysów natomiast za współpracę pełną wzajemnego zrozumienia z władzami gminy podziękowała sołtys Wąpierska Hanna Krezymon.