Obchody DNIA NIEPODLEGŁOŚCI w Gminie

We wtorek, 10 listopada, miała miejsce akcja artystyczna na terenie Miasta Lidzbark, odwzorowująca atmosferę czasów walki o niepodległość. Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku wyposażeni w rekwizyty i ubrani w stroje z epoki, przy akompaniamencie pieśni patriotycznych rozdawali mieszkańcom Lidzbarka zaproszenia na spektakl z okazji 11 listopada. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem Lidzbarczan, czego dowodem była wypełniona po brzegi Sala Widowiskowa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku.

Spektakl „Dziady” w MGOK

11 listopada w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku odbył się spektakl na podstawie dzieła Adama Mickiewicza „Dziady”. Widowisko przygotowane dzięki współpracy Filii bibliotecznej w Bryńsku, koła teatralnego działające przy Szkole Podstawowej w Bryńsku  oraz pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury uświetniło 75 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na widowni zasiedli zaproszeni goście, miedzy innymi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, ksiądz kanonik Marian Wiśniewski , Radni Rady Miejskiej oraz mieszkańcy Gminy Lidzbark. Publiczność podczas spektaklu kostiumom oraz dekoracji przygotowanym przez mieszkańców Bryńska przeniosła się w mroczną ludową obrzędowość, a pojawiające się w widowisku duchy oprócz grozy, przynosiły z  zaświatów cenne wskazówki życiowe, znajdujące swoje odzwierciedlenie również w obecnych czasach.  Gromkie brawa jakimi obsypani zostali młodzi aktorzy były jednoznacznym dowodem na to, że spektakl był wspaniałym widowiskiem.

Apel w lidzbarskim gimnazjum

W czwartek, 12 listopada w lidzbarskim Gimnazjum odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Niepodległości. Apel rozpoczął się wspólnym zaśpiewaniem hymnu polskiego, hymnu i pieśni szkoły.

Następnie głos zabrał dyrektor szkoły Janusz Ławicki przybliżając uczniom rys historyczny i wyjaśniając dlaczego dzień ten jest tak dla Polski ważny. Część artystyczną przygotowali uczniowie pod kierunkiem pani Ewy Kopowskiej. Dekorację sali wraz z uczniami przygotowały nauczycielki: Grażyna Wąsiewska i Joanna Lemańska.

„Obchodzimy dziś niezwykłą uroczystość. 97 lat temu Polska po 123 latach niewoli wyzwoliła się spod jarzma zaborców: Rosji, Prus i Austrii. Przez ponad wiek kraj nie istniał na mapie. Żył jednak naród i jego kultura. Prześledźmy dziś wspólnie, co działo się na terenie Polski w ciągu tych 123 lat” zaprosiła prowadząca. Podczas uroczystości uczniowie recytowali wiersze oraz śpiewali pieśni patriotyczne.

Wieczornica w SP Lidzbark i  SP Słup

W dniach 6 i 10 listopada w Szkole Podstawowej w Słupie obchodzono 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Świętowanie rozpoczęto uroczystą wieczornicą w piątkowy wieczór w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku. Na zaproszenie komendantki Hufca ZHP Lidzbark uczniowie Szkoły Podstawowej przedstawili widowisko słowno-muzyczne pod kierunkiem pań: dyrektor szkoły Beaty Kozłowskiej i druhny Jolanty Kosman. W programie artystycznym znalazły się również utwory zagrane przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą pod batutą kapelmistrza Grzegorza Orłowskiego Na uroczystość zaproszono mieszkańców miasta i gminy Lidzbark, a przede wszystkim przedstawicieli władz samorządowych z burmistrzem Maciejem Sitarkiem na czele, dyrektorów szkół, prezesów instytucji oraz wielu przyjaciół Hufca z Lidzbarka. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 18 wprowadzeniem sztandaru Hufca i odśpiewaniem hymnu narodowego oraz hymnu ZHP rozpoczęliśmy w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki. Tradycyjnie odbyło się świeczkowisko – zapalenie symbolicznego ognia do którego zostali zaproszeni goście, zuchy i harcerze.Piękną gawędę dotyczącą historii naszego państwa wygłosił dr Michał Dzimira. Prowadzeniem uroczystości zajęli się druhna Aleksandra Trzaskalska i druh Michał Kosowicz.

We wtorek 10 listopada ten sam program artystyczny uczniowie ze szkoły w Słupie przedstawili na uroczystym apelu w macierzystej placówce.

 

Apel w SP Wąpiersk

Właśnie tę rocznicę, 97, odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzono 10 listopada w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wąpiersku. W murach tej placówki odbył się uroczysty apel upamiętniający tak ważne w historii Polski wydarzenie – powrót naszego państwa na mapy Europy i świata. Przybyli na tę uroczystość goście, a wśród nich zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Lidzbark  Janusz Bielecki i pielęgniarka Krystyna Komoszyńska. Zaproszeni goście obejrzeli część artystyczną, wysłuchali wiele pieśni patriotycznych oraz wystąpienia dyrektora Piotra Kościńskiego. Dowiedzieli się, jak doszło do pokonania zaborców, by kraj nasz znów był wolny. Chór szkolny wykonał najbardziej znane pieśni patriotyczne. Cała szkoła wtórowała, włączając się w śpiewanie. Tego dnia królował kolor biało-czerwony. Uroczystą akademię przygotowali uczniowie pod kierunkiem pań: Doroty Zalewskiej, Aurelii Kordalskiej, Danuty Kordalskiej i Barbary Klimowskiej-Lewandowskiej. 11 listopada o godzinie 15.00 w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wąpiersku odbyła się również uroczysta akademia dla mieszkańców: Wąpierska, Jelenia, Kotów i Koszelewek. Tego popołudnia młodzi i starsi śpiewali „Rotę”, hymn szkoły i hymn Polski. Niejeden przypomniał sobie słowa nieśpiewanych na co dzień pieśni. Cała uroczystość przebiegła w patriotycznej, poważnej atmosferze. Na uroczystość przybyli: emerytowany dyrektor szkoły Jerzy Gadomski, sołtys Wąpierska Hanna Krezymon, Wiesław Kraszewski – sołtys wsi Koty, rodzice oraz członkowie Rady Rodziców Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wąpiersku i członkowie zarządu Stowarzyszenia „Przyszłość”. Młodzi wykonawcy otrzymali od pani sołtys Wąpierska Hanny Krezymon słodycze. Dyrektor dziękował gościom za przybycie i wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej uroczystości.

Wieczornica w Dłutowie

W piątkowy wieczór 13 listopada w budynku szkoły w Dłutowie odbyła się wieczornica patriotyczna. Dyrektor Andrzej Mirosław Stolarski powitał wszystkich przybyłych gości, władze lokalne, mieszkańców Dłutowa i okolic oraz uczniów i nauczycieli. Publiczność  miała okazje posłuchać hymnów, pieśni i piosenek oraz poezji opowiadających o wojnach, walce o niepodległość, a także o tęsknocie i miłości do ojczyzny. W programie wystąpili wokaliści i recytatorzy w różnym wieku można powiedzieć, że trzy pokolenia. Atmosfera w blasku świec i kawiarniany  klimat przyczynił się do niezapomnianych doznań estetycznych i duchowych. Dyrektor Stolarski dziękując wszystkim, którzy brali udział w programie –  wzruszony powiedział, że jest dumny ze swoich lokalnych rodaków. Po zakończeniu uroczystości głos zabrał burmistrz Maciej Sitarek, który wyraził swoje zadowolenie i pogratulował wszystkim wykonawcom i zgromadzonej publiczności za piękny dowód patriotyzmu.

 

Akademia w SP Kiełpiny

12 listopada uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kiełpinach uczestniczyli w akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość pod kierunkiem pani Zuzanny Cybulskiej przygotowały klasy 5 i 6 . Scenariusz obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze. W przystępny i obrazowy sposób przedstawiono losy naszej Ojczyzny. Został też wyświetlony krótki film o historii naszego kraju. Uczniowie z zainteresowaniem i w skupieniu oglądali i wysłuchali tej szczególnej lekcji historii. Poprzez apel szkoła oddała hołd ważnym w naszej historii osobom, którym tak naprawdę zawdzięczamy nasze życie.

 

Apel w SP Bryńsk

Narodowe Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Bryńsku uczczono podczas uroczystego apelu, który odbył się 10 listopada. Część artystyczną apelu przygotowali uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem Katarzyny Chojnackiej.  Podczas występu uczniowie przypomnieli wszystkim o naszym święcie narodowym poprzez inscenizację teatralną, recytację wierszy i śpiewanie pieśni patriotycznych. Uroczystość ta bez wątpienia skłoniła też wszystkich uczniów do refleksji na temat trudnej drogi do niepodległości naszego państwa.