O kulturze z ministrem Żuchowskim…

Burmistrz Maciej Sitarek spotkał się w swoim gabinecie z Piotrem Żuchowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spotkanie dotyczyło możliwości i kierunków rozwoju i doposażenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku. Sekretarz stanu Piotr Żuchowski nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez Departament Ochrony Zabytków oraz Departament Dziedzictwa Kulturowego.