O finansach w lidzbarskiej bibliotece

W sobotę, 7 grudnia w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie certyfikatów uczestnikom 6. edycji projektu „O finansach … w bibliotece”.  Projekt skierowany był do osób dorosłych 50+  i realizowany  od października do grudnia w dwóch grupach szkoleniowych. W trakcie warsztatów uczestnicy zdobywali wiedzę z zakresu edukacji ekonomicznej. Zrealizowano pięć modułów szkoleniowych obejmujących następujące zagadnienia: bank przez Internet, bezpieczne finanse w sieci, płatności bezgotówkowe, zakupy przez Internet, oszczędzanie i inwestowanie oraz dziedziczenie. Każde spotkanie zakończone było ankietą sprawdzającą wiedzę pozyskaną w trakcie warsztatu.  W ramach projektu uczestnicy mieli również możliwość skorzystania z webinarium ( internetowego seminarium), które prowadziła ekspertka Rzecznika Finansowego. Zdobyta wiedza z pewnością przyda się kursantom w życiu codziennym, a wymiana doświadczeń związanych z finansami praktycznymi wskazówkami. Kurs ukończyło 20 osób, które otrzymały certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia, a także m. in.: „Miniporadnik dotyczący zarządzania finansami osobistymi” oraz  pendrive z edytowalnymi dokumentami. W ramach projektu zrealizowano również spotkanie „Podaj dalej” z przedstawicielami instytucji, które zajmują się edukacją osób dorosłych. W spotkaniu uczestniczyli pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Dziombowska, pani Dyrektor Dziennego Domu „Senior +” – Iwona Bartkowska i pan Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Jerzy Wisiński. Na spotkaniu oprócz informacji i doświadczeń na temat projektu „O finansach… w bibliotece” wypracowano zarys  planu współpracy między placówkami i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Lidzbarku.

W ramach projektu odbędą się jeszcze w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku dwa webinaria, na które zapraszamy uczestników projektu oraz osoby zainteresowane tematyką webinariów:

  1. Webinarium „Dziedziczenie dla wtajemniczonych”, które odbędzie się  16 grudnia 2019 r. o godz. 11:00, będzie rozwijało treści zawarte w kursie online na temat dziedziczenia. Ekspertką prowadzącą webinarium będzie pani Katarzyna Jaszczuk, autorka materiałów dot. dziedziczenia w ramach projektu.
  2. Webinarium „Prawa konsumenta i klienta instytucji finansowych”, które odbędzie się  18 grudnia 2019 r. o godz. 11 :00, poświęcone będzie zasadom korzystania ze wsparcia instytucji broniących praw konsumentów i klientów instytucji finansowych. Ekspertem prowadzącym webinarium będzie pan Krzysztof Bąk, radca prawny.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku dziękuje wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wspaniałą atmosferę w trakcie spotkań. Lokalnym nieformalnym partnerem projektu był Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Projekt „O finansach… w bibliotece – 6. edycja” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”.