Nowy sposób na równanie dróg w gminie

W tym roku na wniosek mieszkańców i sołtysów równanie dróg w Gminie Lidzbark rozpoczęto wcześniej, niż w latach ubiegłych. Niespodziewane opady śniegu spowodowały jednak, że wiele dróg wygląda jak przed remontem. – Zastosujmy materiały w postaci kruszywa łamanego mniejszej i większej frakcji, co powinno wpłynąć na jakość dróg – mówi burmistrz Maciej Sitarek.