Nowy Rok w naszych szkołach

SP Słup

2 września w Szkole Podstawowej w Słupie odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor, która powitała wszystkich zebranych: rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, drogich uczniów, a w szczególności mieszkankę naszej wsi Panią Janinę Montowską – przedstawicielkę Polskich Dzieci Wojny, ponieważ dzisiejszy dzień poświęcony był również tym, którzy 80 lat temu nie dotarli do szkół z powodu wybuchu II wojny światowej.
Pani Dyrektor życzyła nauczycielom i uczniom, aby ich wspólne działania i wysiłki przyniosły oczekiwane rezultaty. Dodała, że od tego roku szkolnego pracę pedagogiczną i współpracę z Rodzicami usprawni wdrożony dziennik elektroniczny. Ponadto złożyła życzenia owocnej pracy, najlepszych osiągnięć i spełnienia marzeń od Ministra Edukacji Narodowej – Pana Dariusza Piontkowskiego, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty – Pana Krzysztofa Marka Nowackiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej – Pana Pawła Ciesielskiego.
Dalsza część uroczystości poświęcona była upamiętnieniu 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji „Przerwany marsz…” polegającej na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Szkoła Podstawowa w Słupie również podjęła to przedsięwzięcie, a Pani Janina, przekraczając próg naszej szkoły, mogła dokończyć w sposób symboliczny tę drogę. Akcja „Przerwany marsz…” była formą podziękowania i oddania szacunku pokoleniu Polskich Dzieci Wojny, czyli osób urodzonych przed zakończeniem II wojny światowej, za ich życie, za to, co zrobili dla Polski.
Następnie uczennice klasy VI – Sara Karda i Dominika Wojciechowska przedstawiły kilka refleksji dotyczących tragicznych wydarzeń związanych z II wojną światową. Jednym z elementów akcji „Przerwany marsz…” było wysłuchanie Hymnu Polskich Dzieci Wojny.
Z kolei Lena Mierzyńska z klasy V odczytała Apel Polskich Dzieci Wojny o Pokój na Świecie.
Punktem kulminacyjnym spotkania było odśpiewanie 4 zwrotek Hymnu Narodowego. Na zakończenie tej części wręczyliśmy Pani Janinie różę oraz plakat poświęcony akcji #PrzerwanyMarsz, po czym Pani Dyrektor podziękowała Panom: Janowi Kenskiemu, Dariuszowi Kamińskiemu, Piotrowi Ostrowskiemu i Wojciechowi Fiszerowi za wykonane w czasie wakacji remonty i prace, a także sponsorowi za naczynia i sztućce do szkolnej jadalni. Ostatnim punktem tego dnia było przejście uczniów wraz z wychowawcami do klas.

SP Dłutowo

2 września po wakacyjnej przerwie w Szkole Podstawowej  im. Henryka Sienkiewicza w Starym Dłutowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego.

Uroczystość miała swój początek w Kościele, gdzie nauczyciele oraz  uczniowie wraz z rodzicami  zebrali się, aby uczestniczyć we Mszy Św. sprawowanej przez ks. Krzysztofa Kowalskiego –  Proboszcza naszej parafii. Msza była również okazją do wspólnej modlitwy za pomyślny przebieg nadchodzącego roku szkolnego.

 Następnie uroczystą inaugurację roku szkolnego 2019/2020 kontynuowano w budynku szkoły. Poczet Sztandarowy wprowadził Sztandar Szkoły, odśpiewano hymny: Hymn Polski – Mazurka Dąbrowskiego oraz Hymn Szkoły. Pani Dyrektor Katarzyna Trzcińska-Raczkowska, która funkcje kierowania szkołą objęła wraz z początkiem roku szkolnego,  gorące słowa powitania skierowała w stronę uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego. Równie serdecznie powitała przybyłych na tę uroczystość gości: pana Janusza Bieleckiego – zastępcę Burmistrza, pana Pawła Mostowicz – radnego powiatowego,  pana Mirosława Trzcińskiego – radnego gminy, ks. Krzysztofa Kowalskiego – proboszcza parafii Dłutowo oraz Zarząd Rady Rodziców.

Przypadającą w tym roku 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej uczczono krótkim występem artystycznym. Chór szkolny pod kierownictwem pani Marii Przybysz-Giżyńskiej  oddał hołd ofiarom wojny wykonując pieśni, które wzruszały do łez.

W dalszej części głos zabrał pan Janusz Bielecki – zastępca Burmistrza życząc nowej Dyrekcji, nauczycielom i uczniom  udanego startu w rozpoczynający się rok szkolny, zapału do pracy, satysfakcji, wytrwałości i wiele radości płynącej z dobrze wypełnianego obowiązku. Rodzicom zaś zadowolenia z sukcesów swoich pociech i motywowania ich do nauki. Na zakończenie Pani Dyrektor zwróciła się z życzeniami wszelkiej pomyślności  do uczniów, pedagogów, rodziców oraz organu prowadzącego. Przesłaniem  składanych życzeń  były następujące słowa:  „Bogactwem człowieka są  pogodny  uśmiech, przyjazny gest,  dobre słowo”.

SP Bryńsk

Uroczysty apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 poprzedziła msza święta w kościele Matki Boskiej Anielskiej, którą celebrował ksiądz proboszcz Marian Wiśniewski. Po mszy świętej uczniowie klas 0-8, nauczyciele i rodzice udali się do szkoły, gdzie rozpoczął się uroczysty apel. Na początku minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich ofiar poległych podczas II wojny światowej – w tym roku mija 80 rocznica rozpoczęcia tego strasznego konfliktu zbrojnego. Następnie dyrektor szkoły Iwona Strungowska powitała wszystkich bardzo serdecznie, oraz życzyła wszystkim sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym.  Po części artystycznej przygotowanej pod kierunkiem Małgorzaty Kryszkiewicz, uczniowie udali się do klas na pierwsze w tym roku szkolnym oficjalne spotkanie z wychowawcami.
Wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzymy wielu sukcesów w nowym roku szkolnym!!!

SP Kiełpiny

2 września to data uroczystego rozpoczęcia kolejnego roku nauki w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kiełpinach. Dzień zaczął się tradycyjnie od mszy św. w kościele parafialnym. Następnie uczniowie, ich rodzice i nauczyciele spotkali się w szkole. Uczniowie pod kierunkiem pani Agnieszki Witkowskiej przygotowali i przedstawili program artystyczny na powitanie nowego roku nauki. W wierszach i piosenkach dzieci przypomniały nam, że nadszedł koniec wakacji. Był też czas na refleksję odnoszącą się do 80 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Na uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas ks. proboszcz Sylwester Ćwikliński, ks. Stanisław Rybarczyk oraz prezes Stowarzyszenia Opoka, pani Danuta Ciesielska. Po obejrzeniu części artystycznej dyrektor szkoły, pani Gabriela Marcinkowska przekazała ważne informacje związane z nowym rokiem szkolnym. Następnie Prezes Stowarzyszenia Opoka wręczyła nauczycielom: pani Bożenie Ossowskiej i pani Zuzannie Cybulskiej akty nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego. Na zakończenie uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach. Życzymy wszystkim wielu sukcesów w roku szkolnym 2019/2020. Niech upływa on w poczuciu radości z przyrastającej wiedzy i umiejętności.