Nowy rok szkolny w Gminie Lidzbark

2181 uczniów Gminy Lidzbark rozpoczęło dzisiaj kolejny rok nauki. W związku ze zwiększona liczbą uczniów w porównaniu do roku poprzedniego, w Szkole Podstawowej w Lidzbarku utworzono trzy dodatkowe oddziały, gdzie uczęszczać będzie 668 uczniów. W Szkole Podstawowej w Bryńsku naukę rozpoczęło w tym roku 65 uczniów, z kolei w SP w Dłutowie – 144 uczniów. W Szkole Podstawowej w Słupie, Wąpiersku i Kiełpinach edukację rozpoczęła taka sama liczba uczniów jak w roku poprzednim – 52, 68 i 50. Zwiększyła się liczba uczniów w Gimnazjum w Lidzbarku. Naukę rozpoczęło bowiem 447 gimnazjalistów. Jeżeli chodzi o oddziały przedszkolne, liczba dzieci w Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku zmniejszyła się z 212 do 170. W Przedszkolu SPSK we Wlewku zajęcia podobnie jak w roku ubiegłym rozpoczęło 27 dzieci, natomiast w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowy Zakątek” w Lidzbarku – 56 dzieci. Nowy rok szkolny rozpoczęli także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W Liceum Ogólnokształcącym naukę zaczęło159 uczniów, natomiast w Zespole Szkół – 206. Przy okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego warto przypomnieć o stypendiach naukowych przewidzianych dla najzdolniejszych uczniów. Nagrodę otrzyma uczeń szkoły podstawowej bądź gimnazjum, który spełnia jeden z wymaganych kryteriów.

W najbliższym czasie planowane jest również utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych należący do Rady będą mogli wypowiadać się w sprawach bezpośrednio ich dotyczących. Celem Młodzieżowej Rady jest bowiem zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym.

W ramach projektu „Internet w każdym zakątku obszaru LGD” szkoły Gminy Lidzbark otrzymały nowe komputery. Szkoła  Podstawowa w Lidzbarku wzbogaciła się o 35 zestawów, Gimnazjum w Lidzbarku o 25. Szkoła Podstawowa w Bryńsku otrzymała 13 komputerów, natomiast Szkoła Podstawowa w Starym Dłutowie – 12.

komputery komputery (1) komputery (2)