Nowy radiowóz dla policji w Lidzbarku

Komenda Powiatowa Policji w Działdowie wzbogaciła się o sześć nowych radiowozów z czego jeden trafił do policjantów w Lidzbarku. Sfinansowane zostały systemem 50/50 a więc w ich zakupie w połowie partycypował nasz samorząd.

O szczegółach mówi Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek:

– W dniu dzisiejszym przekazaliśmy dla samorządy Miasta i Gminy Lidzbark na ręce Komendanta Powiatowego i w obecności Generała Komendanta Wojewódzkiego radiowóz. Udało się go zakupić dzięki wsparciu samorządu miasta i gminy Lidzbark, dzięki zgodzie Rady Miejskiej przekazaliśmy kwotę 45 tysięcy złotych i dzięki temu właśnie ten lśniący nowy radiowóz już niedługo będzie patrolował ulice miasta jak i gminy Lidzbark – mówi burmistrz Maciej Sitarek.

Poświęcenie i przekazanie wozów poprzedzone było odprawą roczną na działdowskim zamku:

– Odprawa roczna i podsumowanie 2019 roku – podsumowanie pracy działdowskich policjantów, omówienie wyników oraz przekazanie sześciu nowych pojazdów oznakowanych zakupionych w systemie 50/50 czyli 50 procent kwoty Policja i 50 procent samorząd – tłumaczy Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek.

Po odprawie nastąpiło uroczyste przekazanie 6 nowych oznakowanych policyjnych radiowozów, które trafiły do policjantów powiatu działdowskiego dzięki wsparciu finansowemu wszystkich lokalnych samorządów.

– Bardzo istotnym elementem było dziś przekazanie sześciu radiowozów, których połowa kosztów została sfinansowana przez samorządy – powiatowy i miejsko – gminne z całego powiatu. Samorządy wyasygnowały na to kwotę 275 tysięcy złotych z własnych budżetów. Za to serdecznie chciałbym podziękować panu staroście, panom burmistrzom, wójtom i przewodniczący rad poszczególnych samorządów – mówi Komendant Powiatowy Policji w Działdowie insp. Witold Barcikowski.

Zwiększenie liczby pojazdów dostępnych dla policjantów to szansa na szybszy dojazd na interwencje i pomoc potrzebującym. Są więc ogromnym wsparciem w pełnieniu codziennej służby.

MO