„Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna”

Od października 2014 r. do lutego 2015 r. Szkoła Podstawowa w Kiełpinach brała udział w Ogólnopolskim Konkursie „Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna”. Koordynatorami konkursu byli nauczyciele klas I-III pani, Dorota Waleśkiewicz i pani Irena Machujska. W ramach konkursu wychowawca klasy I, pani Waleśkiewicz, z wykorzystaniem metody e-learningowej, ukończyła kurs „Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna”. Uczniowie wraz z opiekunami wykonywali szereg wyznaczonych zadań. Koordynatorzy projektu organizowali spotkania uczniów z przedstawicielami policji, straży pożarnej oraz pogotowia ratunkowego. Nauczyciele zorganizowali także w szkole Mistrzostwa w grach edukacyjnych, Dzień talentu, Dzień sportu oraz Dzień wspólnego czytania pt.: „Czytanie łączy pokolenia”. Uczniowie brali również udział w konkursach plastycznych: Polska Jesień, Ja w przyszłości i Tolerancja na co dzień. Wszystkie materiały oraz udokumentowane działania zostały przesłane do biura organizatorów konkursu. Za realizację zadań szkoła otrzymała tytuł NOWOCZESNEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ.

SP Kiełpiny