Nowe władze Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas Walnego Zebrania podsumowali kończącą się kadencję i wybrali nowe władze. Prezesem ponownie został Jerzy Wisiński. Wiceprezesami: Zygmunt Osmański i Tadeusz Modzelewski. Sekretarzem ponownie została Stefania Sosnowska, a skarbnikiem Krystyna Główczyńska. W zarządzie UTW Lidzbark zasiądą także Elżbieta Nowocin i Krystyna Braun. Gratulujemy!

Członkom nowo wybranego Zarządu UTW życzymy wielu pomysłów, podejmowania ambitnych zadań edukacyjnych i satysfakcji z działań na rzecz ludzi „trzeciego wieku”.

W trzecim roku działalności UTW Lidzbark zrzesza 91 słuchaczy.
Słuchacze lidzbarskiego UTW korzystają z wykładów, spotkań, prelekcji oraz uczestniczą w grupach: gimnastyki ogólnorozwojowej, brydża, teatralnej, śpiewaczej, językowej, nordic walking, rękodzieła i komputerowej. Planowane jest utworzenie dwóch nowych sekcji: turystyki rowerowej i jogi. Emeryci z gminy Lidzbark nie muszą siedzieć w domu! Zachęcamy do wstąpienie w szeregi lidzbarskich studentów, gdzie nauczyć można się wysyłać e-maile, surfować po internecie albo mówić w obcym języku. Chętni poprawią kondycję, namalują dzieło życia, a nawet zagrają w przedstawieniu teatralnym.