Nowa wiata magazynowo-składowa na Bazie Sprzętu i Transportu nr 2 w Lidzbarku

W Lidzbarku na Bazie Sprzętu i Transportu powstała wiata magazynowo-składowa na mieszankę piaskowo-solną. 28 września starosta Paweł Cieśliński i burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek dokonali odbioru końcowego inwestycji. Wykonawcą zadania był Zakład Remontowo-Budowlany Roman Ziółkowski z Jamielnika.

Na uroczystym odbiorze obecni byli: dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński (przewodniczący), starosta Paweł Cieśliński, kierownik Działu Technicznego PZD w Działdowie Kazimierz Skonieczny, kierownik Bazy Sprzętu i Transportu w Lidzbarku Jerzy Kopański i Andrzej Wiśniewski z Pracowni Projektowej 69 Group, zaś ze strony wykonawcy kierownik budowy: Stanisław Dobracki.

Koszt wykonania inwestycji  „Budowa wiaty magazynowo-składowej na mieszankę piaskowo-solną na Bazie Sprzętu i Transportu nr 2 w Lidzbarku” wyniósł 678 518,68 zł i pokryty został z budżetu Powiatu Działdowskiego.