Nowa stacja meteorologiczna WPK

Z początkiem listopada przy siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego pomiary rozpoczęła stacja meteorologiczna. Na 12 metrowym maszcie zamontowano wiatromierz, termometry oraz urządzenia do pomiaru ciśnienia atmosferycznego i nasłonecznienia. Ważną cześcią stacji jest pyłomierz z czujnikami PM 1, PM 2,5, PM 10 oraz TSP (całkowita masa cząstek pyłu zawieszonego). Obok masztu znajdują sie termometry do pomiary temperatury na wysokości 5 cm oraz temperatury gruntu (-10cm), a także dwa deszczomierze. Obok stacji pomiarowej znajduje się część dydaktyczna z klatką meteorologiczną, deszczomierzami, łatą śniegową oraz tablicami edukacyjnymi. Planowane jest podłączenie stacji do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Puławach. Aktualne pomiary stacji śledzić można na naszej stronie internetowej http://monitoring.a-ster.net/login2.php?o=77&u=325&d=449&key=n7cG5dY8a

Stacja meteorologiczna powstała w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego“ dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.