Nowa kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej

W 2016 roku Lidzbark dołączył do grona miast, w których funkcjonowanie rozpoczęła Młodzieżowa Rada Miejska. Rada ma charakter konsultacyjny i wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności. Dzięki temu młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, mogą czynnie uczestniczyć w życiu miasta.

W tym roku do życia powołana została trzecia kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej, a wczoraj odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady. W jej skład której wchodzi 15 uczniów. Są to uczniowie szkół z terenu gminy Lidzbark, zarówno tych podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Na wczorajszej sesji wybrane zostało prezydium Rady. Młodzi Radni wybrali spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczących, a także sekretarza Rady. Uczniowie należący do Rady będą mogli wypowiadać się w sprawach bezpośrednio ich dotyczących. Celem Młodzieżowej Rady jest bowiem zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. Młodzi radni dzielą się pomysłami z Radą Miejską oraz Burmistrzem, a także podejmują szereg działań integrujących i wspierających środowisko młodych w Lidzbarku.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej kadencja 2019-2021:

Julia Wacławska Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej Wiktor Sobotka Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej
Dagmara Karpińska Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej
Wiktoria Kawka Sekretarz Młodzieżowej Rady Miejskiej
Natalia Dziombowska radna
Paweł Graszek radny
Jakub Iwan radny
Filip Kapiński radny
Michał Kleist radny
Karol Komoszyński radny
Kinga Kotewicz radna
Katarzyna Kowalska radna
Weronika Pydynkowska radna
Adrian Ruciński radny          
Aleksander Twardowski radny