Niższe podatki w gminie juz po raz drugi

Pod koniec ubiegłego roku, Radni po raz pierwszy podjęli uchwałę w sprawie obniżenia podatków na terenie gminy Lidzbark. 28 listopada, podczas XXIV sesji Rady Miejskiej podjęli uchwałę wprowadzającą zmiany w sprawie obniżenia podatków od nieruchomości oraz środków transportowych. Zmianie uległy podatki od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z  10,68zł/m2 do 10,59zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, a także od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników wodnych z 4,56 zł do 4,54 zł od 1 ha powierzchni. Zmniejszony został również podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych o działalności leczniczej, który wynosi obecnie  4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Obniżona została stawka roczna podatku od samochodu ciężarowego o masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton oraz podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego dostosowanego do używania łącznie z naczepą z 3 096 zł do 3 072zł. Zmianie uległa również średnia cena żyta za okres 11 kwartałów, która wynosi obecnie jak podaje GUS 52,44 zł za 1dt.