Niższe podatki w 2016 roku!

Po raz pierwszy w gminie Lidzbark mamy niższe podatki. Zaproponowane stawki podatków na 2016 rok przez burmistrza, po burzliwej dyskusji przegłosowali większością głosów radni. W dniu 26 listopada, podczas XII Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku podjęta została uchwała w sprawie obniżenia podatków od nieruchomości oraz środków transportowych. – Zgodnie z obietnicami wyborczymi, podatki nie tylko nie uległy zwiększeniu, ale ta wręcz w roku 2016 zmaleją – mówi burmistrz Maciej Sitarek. – Jeśli potrafimy podatki podnosić w przypadku inflacji, to powinniśmy je także obniżać jeśli w danym roku wystąpi deflacja – dodaje. Zmianie uległy podatki od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, który wynosi obecnie 19,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej oraz od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z 10,75 zł/m2 do 10,68zł/m2. Obniżona została stawka roczna podatku od samochodu ciężarowego o masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton oraz podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego dostosowanego do używania łącznie z naczepą. Bez zmian pozostały natomiast opłaty od posiadania psów – 30zł za jednego psa oraz wysokość ceny skupu żyta– 53zł.