Niezwykły Festyn w Kiełpinach

W tym roku do grona sołectw, które na swoim terenie organizują imprezy tematyczne dla mieszkańców dołączyły Kiełpiny. W ubiegłą niedzielę odbył się tam Festyn Rodzinny. Śmiech, rozradowanie, podekscytowanie, zachwyt, wariactwo, jazgot, to tylko cześć tego co rodzice ze swoimi pociechami mogli doświadczyć podczas tej niezwykłej imprezy.

Od samego początku dzieci miały możliwość korzystania z wielu atrakcji. Tych standardowych – placu zabaw oraz boiska szkolnego, ale także z bardziej niecodziennych – malowania twarzy, strzelania z łuku czy przejażdżki bryczką, do których ustawiała się długa kolejka. Ciekawą konkurencją okazał się taniec z ziemniakiem, który przeprowadzili zaproszeni Indianie.

Jednym z głównych punktów programu były konkurencje sprawnościowe przygotowane przez lidzbarski Dom kultury, w których udział brały całe rodziny. Równocześnie można było obejrzeć wóz strażacki jednostki OSP Kiełpiny czy usmażyć kiełbaskę na ognisku.

Festyn był także okazją do uroczystego otwarcia nowego placu zabaw, którego wspólnie z dziećmi dokonał Burmistrz Lidzbarka. W podziękowaniu za nowe miejsce zabaw, dzieci z Kiełpin wręczyły Burmistrzowi Order Uśmiechu.