Nieruchomość gruntowa przy ul. Elizy Orzeszkowej w Lidzbarku