Nieruchomość do sprzedaży – ul. 3 – go Maja – 4 działki

Załącznik: