Nieruchomość do sprzedaży – ul. 1000-lecia, Stare Dłutowo