Nagrody i wyróżnienia sportowe Burmistrza Lidzbarka 2019

Informujemy, że nabór wniosków zgodnie z Regulaminem określającym szczegółowe zasady trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Lidzbarka za wyniki sportowe, stanowiący załącznik do Uchwały nr XXX/266/17 z dn. 17 maja 2017 r. trwa do 15 października.

Do pobrania: WNIOSEK oraz UZASADNIENIE WNIOSKU 

Załącznik: Uchwała nr XXIX/261/17 w sprawie określania szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Lidzbarka za wyniki sportowe

Załącznik: Uchwała nr XXX/266/17 w sprawie określania szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Lidzbarka za wyniki sportowe