Nagrody i wyróżnienia sportowe Burmistrza Lidzbarka 2019

Burmistrz Lidzbarka informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Nagrody przyznawane są osobom zamieszkałym na terenie Gminy Lidzbark, które uzyskały miejsca medalowe w zawodach krajowych i międzynarodowych, a w szczególności w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, Europy, Polski, województwa, a także zawodach rangi powiatowej i gminnej. Wniosek o przyznanie stypendium złożyć może klub sportowy, stowarzyszenie, dyrektor szkoły, rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni zawodnik. Dokumenty należy składać do 8 października w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark.

sport_dyscypliny

Do pobrania: WNIOSEK oraz UZASADNIENIE WNIOSKU 

Załącznik: Uchwała nr XXIX/261/17 w sprawie określania szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Lidzbarka za wyniki sportowe

Załącznik: Uchwała nr XXX/266/17 w sprawie określania szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Lidzbarka za wyniki sportowe