Nagroda dla scholi „Perełki Maryi”

W sobotę, 23 listopada schola „Perełki Maryi” działająca przy Parafii Wniebowzięcia N.M.P. już po raz trzeci brała udział w Diecezjalnym Cecyliańskim Przeglądzie Pieśni i Piosenki Religijnej w Toruniu. Przegląd odbył się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika . Organizatorami byli: Fundacja Chopin w Ogrodzie Sztuk, Wydział Teologiczny UMK oraz Koło Naukowe „Portamus Gaudium”. Opiekę nad dziećmi z klas I a, I b. II b, III a, III b, IV, V a, V b, V, c, VI a, VI b i VIII a sprawowali organista – pan Krzysztof Gmyr, katechetka Ewa Rogozińska, pani Katarzyna Budna oraz wsparciem duchowym służył jak zawsze ks. Marcin Nowicki. Festiwal rozpoczął się uroczystą Mszą świętą, której przewodniczył ks. Leszek Stefański. W Słowie Bożym kierowanym do uczestników wspomniał o św. Cecylii , męczennicy i patronce chórzystów i śpiewu kościelnego. Nasze dzieci były także włączone  w przygotowanie Liturgii. Nikola Kraynik  odczytała wezwanie do modlitwy wiernych, zaś Natalia i Patryk Gajewscy nieśli święcę w procesji z darami ofiarnymi. Następnie nadszedł długo oczekiwany przez wszystkim czas przesłuchań. Aula zgromadziła w tym dniu ponad 300 –tu uczestników należących do scholi oraz młodzieżowych zespołów  działających przy parafiach. Poziom wykonawców był bardzo wysoki. Nasze dzieci zaprezentowały dwa utwory. Pierwszym była pieśń tradycyjna – „Zbliżam się w pokorze” a drugim piosenka religijna – „Jezus zwyciężył”. Do utworów pięknie przygrywali : na gitarze pani Katarzyna Budna, na dzwonkach Kaja Urbańska z kl. V a i Anna Szulc z kl. VI b. Na tamburynie i grzechotce  – Lena Nizgorska i Natalia Łozińska z kl. II b. Na twarzach wszystkich malowało się duże skupienie i zaangażowanie. Było widać, że jako zespół ,dzieci chciały wypaść jak najlepiej. Z wielką uwagą obejrzały występy innych a następnie czekał na wszystkich słodki poczęstunek i chwila odpoczynku. Po przerwie ponownie udaliśmy się do auli, gdzie do wspólnej zabawy i śpiewu rozgrzewał wszystkich Gość Specjalny Festiwalu – Klerycki Zespół Muzyczny „CIS” z Wyższego Seminarium Duchownego z Pelplina. Przyszedł wreszcie czas ogłoszenia wyników. Szanowne Jury w składzie: ks. Leszek Stefański – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w Toruniu, Iwona Klamann – wykładowca z zakresu harmonii, kształcenia słuchu oraz zasad muzyki z elementami edycji nut z Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu oraz Marcin Łęcki – nauczyciel gry na organach w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Toruniu miało poważny dylemat w przyznaniu nagród z uwagi na bardzo wysoki poziom występujących. Radość naszej scholi była ogromna, gdy została wyczytana po odbiór nagrody za zajęcie trzeciego miejsca. Dzieci przywiozły ze sobą do parafii dwa mikrofony bezprzewodowe. W drodze powrotnej była oczywiście wizyta w Mc Donaldzie, po którym nasze pociechy myślały już o przyszłorocznym udziale w Cecyliadzie. Pragniemy na zakończenie podziękować ks. kan. Marianowi Wiśniewskiemu – proboszczowi naszej parafii za pomoc w  dofinansowaniu autokaru, czterem mamom naszych dzieci paniom: Kowalskiej, Zakrzewskiej , Szymańskiej i Kochańskiej , które pomagały nam dzielnie podczas wyjazdu i sprawowanej opiece nad dziećmi, panu kierowcy Marcinowi Budnemu za bezpieczną jazdę i wspaniałą atmosferę podczas podróży.