Nadleśnictwo ma swój sztandar

Uroczystość nadania sztandaru odbyła się 12 czerwca. Swoją obecnością zaszczycili ją przedstawiciele władz samorządowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, zacne grono emerytowanych pracowników Nadleśnictwa Lidzbark oraz wszyscy Ci, którzy pozostawili w Lidzbarskich Lasach cząstkę swojego życia zawodowego. Obecne były również 24 zaproszone poczty sztandarowe: Nadleśnictw, PSP, OSP, Policji, ZHP oraz Kół Łowieckich. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Lidzbarku, podczas której księża dokonali poświęcenia sztandaru. Po poświęceniu sztandaru wszyscy udali się na plac przed siedzibą Nadleśnictwa Lidzbark, gdzie na sali „o zielonych ścianach i błękitnym suficie” nastąpiła część oficjalna przekazania sztandaru przez Dyrektor RDLP w Olsztynie. Każdy z fundatorów miał zaszczyt wbić pamiątkowy gwóźdź w drzewiec sztandaru.

Sztandar Nadleśnictwa opatrzony wizerunkiem św. Jana Gwalberta jest symbolem historii i tradycji Nadleśnictwa Lidzbark, znakiem, który jednoczy pracowników Nadleśnictwa. To również drogowskaz dla wszystkich pokoleń leśników, którzy zastąpią nas w służbie Lasom i Ojczyźnie.

tekst: Jacek Folborski