Jak to się zaczęło?

Pierwsze wzmianki dotyczące prowadzenia w okolicach Lidzbarka planowej gospodarki leśnej pochodzą z połowy XIX wieku. Na terenie dzisiejszej siedziby leśnictwa Kiełpiny istniała wówczas zamieszkana przez leśników osada o nazwie Klodina (Kłodzina) licząca 8 domów.
Historia samego Nadleśnictwa Lidzbark jako jednostki administracyjnej sięga roku 1874, kiedy to Nadleśnictwo Lidzbark powstało jako Nadleśnictwo Królewskie.
W Nadleśnictwie znajdują się dwie mapy pochodzące:
– jedna z 1894 roku – z naniesionym obrębem Lidzbark (wówczas Lautenburg); istniał już wtedy podział powierzchniowy i kolejna numeracja oddziałów od 1 do 267, a powierzchnia tego obrębu wynosiła 6501 ha;
– druga z 1908 roku – z naniesionym obrębem Kostkowe (wówczas Kosten) również przedstawiająca istniejący wówczas podział powierzchniowy i numerację oddziałów od 1 do 179 z powierzchnią obrębu wynoszącą 4319 ha.
W 1945 roku powołano Nadleśnictwo Lidzbark. W jego skład weszły lasy państwowe przedwojennego Nadleśnictwa Lidzbark, część przedwojennego Nadleśnictwa Kostkowo i Nadleśnictwa Dwukoły oraz lasy, które należały wcześniej do majątków Wlewsk, Cibórz, Gródki i do innych mniejszych majątków, jak również Lasy miasta Lidzbark – przejęte na mocy Dekretu PKWN z 12.XII.1944r.

Nadleśnictwo Lidzbark, składające się z obrębów Kostkowo i Konopaty, położone jest na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w następujących gminach:
– powiatu działdowskiego: Działdowo, Lidzbark, Płośnica, Rybno, miasto Działdowo, miasto Lidzbark,
– powiatu nowomiejskiego: Grodziczno,
– powiatu ostródzkiego: Dąbrówno, Lubawa
oraz na terenie województwa mazowieckiego w gminie Lubowidz powiatu żuromińskiego.

Nadleśnictwo Lidzbark

23 696 1512
23 696 3161

lidzbark@olsztyn.lasy.gov.pl

Lidzbark-Nadleśnictwo 1

13-230 Lidzbark

http://www.lidzbark.olsztyn.lasy.gov.pl/

Źródło: Nadleśnictwo Lidzbark