Muzyka dawna w wykonaniu Kapeli Polonica

W niedzielę 26 marca lidzbarski ośrodek kultury gościł muzyków Kapela Polonica, którzy zaprezentowali miejscowej publiczności repertuar z kręgu muzyki dawnej.
Tradycyjne brzmienie i aranżacja wykonywanych w Lidzbarku utworów (były to m.in. kompozycje z cyklu „Lekcje Ciemności” Couperine’a, kantaty Bacha i Telemanna) wpisały się – podobnie jak wcześniejszy koncert duetu Adam Rymarz i Witold Janiak – w artystyczną reprezentację nastroju Wielkiego Postu. Zespół Kapela Polonica, składający się z młodych muzyków pochodzących z różnych rejonów Polski, wykonał utwory muzyki dawnej na starannie dobranym instrumentarium – były to: viola da gamba, klawesyn i flet podłużny. Instrumenty te to włoskie kopie oryginałów z epoki – dzięki nim uczestnicy lidzbarskiego koncertu mogli zasmakować (po raz pierwszy w regionie) w brzmieniach, które pojawiają się na uznanych festiwalach muzyki dawnej.