MOPS Lidzbark informuje – Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane:

Drogą elektroniczną: od dnia 1 lutego 2021 r.

  • dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
  • za pomocą Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS – https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
  • za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP
  • za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu.

W formie papierowej: od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Ponadto informujemy, że jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie:  

  • do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r.,
  • od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.,
  • od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.),  świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm:

  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2021 r., przyznanie świadczenia następuje od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia następuje od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 października 2021r.,
  • w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Dokumentem potwierdzającym przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego będzie przesłana wnioskodawcy informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie można odebrać w  siedzibie MOPS.

Formularze wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą dostępne od dnia 1 kwietnia 2021r. w siedzibie MOPS lub do pobrania ze strony internetowej. Dodatkowe informacje dotyczące Programu 500+ udzielają pracownicy Ośrodka pod nr tel: 0236976397

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi zmianami i pytaniami na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku przypomina, że okres świadczeniowy 2019/2021 dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze (500+) trwa do 31.05.2021r.

Prosimy o NIE składanie nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko/dzieci, które ma/mają już przyznane prawo do świadczenia wychowawczego do dnia  31.05.2021 r.