Modernizacja dróg w Ciborzu

Rozbudowane prace drogowe mają miejsce także we wsi Cibórz. Przebudowana zostanie droga przebiegająca przez połowę w/w wsi. W trakcie jest modernizacja dwóch odcinków dróg w Ciborzu, którą zajmuje się firma WAPNOPOL z Glinojecka. Szacunkowy koszt  realizacji zadania to 138 tys. zł.