Mieszkania czynszowe już wkrótce w Lidzbarku

Narodowy Program Mieszkaniowy – to właśnie dzięki temu programowi w Lidzbarku powstaną dostępne cenowo mieszkania. Wczoraj, 23 września Wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Jarosław Pucek oraz Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek podpisali porozumienie w współpracy w tej sprawie.

KZN to pionierska myśl o budownictwie mieszkaniowym, która wychodzi ze społecznej inicjatywy. Podpisane porozumienie to pierwszy krok na drodze do budowy przystępnych cenowo mieszkań. Oznacza ono, że obie strony chcą przystąpić do realizacji projektu. Następnym etapem będzie powołanie grupy roboczej złożonej z przedstawicieli gminy oraz KZN. Będzie miała za zadanie określić aspekty techniczne i sposoby finansowania inwestycji.

– Czas na przystąpienie do realizacji kolejnych punktów programu wyborczego. Dzisiaj wspólnie z Wiceprezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości podpisałem porozumienie, które jest pierwszym krokiem do tego, aby zrealizować w Lidzbarku na mocy nowej ustawy powstanie inwestycja mieszkaniowa, na którą bardzo czekają nasi mieszkańcy – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. – Mowa o mieszkaniach czynszowych. Obecnie sprawdzamy tereny nieruchomości, które są w posiadaniu Gminy. Analizujemy lokalizacje zarówno przy ul. Myśliwskiej, jak i przy ul. Brzozowej – dodaje Burmistrz.

Pierwszym etapem realizacji zadania będzie budowa budynku wielorodzinnego o czterech kondygnacjach, 32 mieszkaniach, które dedykowane będą nie tylko młodym rodzinom, ale także tym, którzy z różnych powodów nie mają zdolności kredytowej, a chcieliby się usamodzielnić. Takie osoby będą mogły wynajmować te mieszkania na specjalnych, korzystnych dla siebie warunkach, a w przyszłości będą miały możliwość wykupienia lokali na własność.