Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Przed II wojną światową w miejscu dzisiejszego Domu Kultury stała restauracja z salą widowiskową  pana Rydzyńskiego. Miejsce to tętniło życiem kulturalnym. Występowały tu chóry miejscowe i  przyjezdne. Na gościnne występy przyjeżdżali artyści z Warszawy i Torunia – szczególnie latem, kiedy w Lidzbarku przebywało wielu wczasowiczów. Podczas karnawału salę zajmowały działające w Lidzbarku stowarzyszenia, których członkowie przygotowywali sztuki teatralne np. „Kościuszko pod Racławicami”. Po przedstawieniach odbywały się tańce, najpierw dla dzieci a potem dla dorosłych. Budynek został rozebrany w czasie okupacji, a na jego miejscu Niemcy rozpoczęli budowę stałego kina. W dniu wyzwolenia Lidzbarka, budynek z cegły czerwonej stał już w stanie surowym, gdzie czasem siedziało się na cegłach, lub jak niektórzy wspominają na szczeblach drabin przyniesionych ze sobą opartych o ściany i tak oglądano pierwsze projekcje kina objazdowego. W 1952 roku oddano do użytku kino. Sala kinowa pełniła również rolę scenicznej – uczniowie szkoły podstawowej wystawiali sztuki takie jak „Calineczka” czy „Królowa Śniegu”. Do 1971 roku kino miało nazwę „Plon”. Na prośbę mieszkanki Lidzbarka Ewy Wróblewskiej wyrażonej na piśmie, decydenci z Olsztyna zmienili nazwę na „Albatros”. Bilety sprzedawała pani Marta Jamrozik, zawsze uśmiechnięta i życzliwa wykonująca sweterki na drutach, haftująca obrusy i serwetki.  Delikwent wymuszający wejście nieuzasadnione np. na projekcję filmu dozwolonego od lat 18 (a takiego wieku jeszcze nie osiągnął) dostawał od pani Marty porządną burę. Zaś była samą łagodnością, jeśli chodziło o dziecko bez pieniędzy na niedzielny poranek, kiedy gasło światło, konspiracyjnie wskazywała wolne miejsce. Ostatnie miejsca tzw. „pod dechą” zajmowali…..zakochani, którzy „szczęścia swego ukryć nie umieją „. Kierownik kina wkraczał do sali prosić o „cichość” odnosząc odwrotny skutek.
Historia powstania kina opisana wspomnieniem Pani Ewy Rzeszutko, Stefana Jamrozika.

Źródło: http://mgoklidzbark.pl/ONas

Ul. Sądowa 23, 13-230 Lidzbark

tel. 23/6961379

http://mgoklidzbark.com/