Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku poszukuje kandydata na stanowisko bibliotekarza.

Miejsce pracy:  Filia Biblioteczna w Dłutowie.

Wymiar czasu pracy: ¾ etatu.

Wymagania: wykształcenie wyższe bibliotekoznawcze lub o innej specjalności, biegła obsługa komputera, kreatywność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

 

Dokumenty należy złożyć do dnia 7 marca 2015 roku w siedzibie Biblioteki lub przesłać na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku, ul. Zamkowa 2, 13-230 Lidzbark.