Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku nagrodziła najlepszych czytelników

W dwóch konkursach czytelniczych „Czytanie na medal” oraz „Przedszkolaki czytają z mamą i tatą” wyłoniono zwycięzców biorąc pod uwagę ilość przeczytanych książek.
„Czytanie na medal” to konkurs, w którym biorą udział wszyscy czytelnicy Biblioteki do 14 roku życia. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach wiekowych, w każdej kategorii  wyłania się trzech równorzędnych zwycięzców. Laureaci otrzymują medale, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.
W kategorii I do 7 lat nagrody otrzymali:
Maja Łączyńska,  Bernard Górnecki, Katarzyna Lewicka,
w kategorii II od 8 do 10 lat nagrody otrzymały:
Julita Poterała, Nadia Raniszewska, Karolina Lenga,
w kategorii III od 11 do 13 lat nagrody otrzymali:
Dominika Rybicka, Edyta Lenga, Franciszek Kosman.

„Przedszkolaki czytają z mamą i tatą” to konkurs adresowany do najmłodszych czytelników i ich opiekunów. Zadaniem każdego czytelnika było zebranie jak największej ilości pieczątek na specjalnych kartach. Pieczątki otrzymywano za wypożyczanie książek, rozwiązywanie zagadek czytelniczych, a także udział w zajęciach bibliotecznych. W konkursie wzięło udział 21 uczestników. Największą ilość pieczątek zebra i zajął  I miejsce Damian Kornowski z Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek” ,
II miejsce przypadło Grzegorzowi Rynkiewiczowi z Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek”,
 III zaś Hanna Margalska z przedszkola Miejskiego.
Przyznano również trzy równorzędne wyróżnienia, które przypadły:
 Karolinie Wasiak – Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek”,
Bernardowi Górneckiemu i Faustynie Karpińskiej z Przedszkola Miejskiego.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, zaś wszyscy uczestnicy drobne upominki.
Partnerami konkursu było Przedszkole Miejskie w Lidzbarku oraz Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Lidzbarku.  
Gratulujemy laureatom obydwu konkursów i dziękujemy rodzicom, opiekunom za zaangażowanie
oraz kształtowanie nawyków czytelniczych.

Głównym celem konkursów było zachęcenie dzieci  do większej aktywności czytelniczej, która mamy nadzieję przełoży się na satysfakcję i radość z czytania oraz obcowania ze słowem drukowanym.
Laureatom nagrody wręczył Burmistrz Lidzbark Maciej Sitarek.