Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna ma nową dyrektor

Nową dyrektor jest Edyta Marszak, dotychczasowy pracownik MGBP. Dyrektor kieruje biblioteką w Lidzbarku oraz koordynuje działalność filii bibliotecznych w Bryńsku, Dłutowie, Kiełpinach i Wąpiersku.

Edyta Marszak pracuje w bibliotece od 1998 r., Najpierw jako młodszy bibliotekarz, następnie od 2005 r. jako kustosz. Z wykształcenia jest bibliotekarzem dyplomowanym. Nowa dyrektor została powołana z dniem 1 lipca 2018 r.

Zapytana o to jakie ma Pani pomysły na kierowanie placówką odpowiedziała –

Biblioteka w Lidzbarku podobnie jak wiele bibliotek, w Polsce i na świecie, stoi przed wielkimi wyzwaniami cywilizacyjnym.  Postępujący rozwój technologiczny i rozwijająca się na dużą skalę cyfryzacja  wyznaczają nowe kierunki rozwoju.  Dziś Biblioteka to nie tylko tradycyjna książka, ale również działania w  strefie innowacji technologicznych.  Dlatego wiodącym kierunkiem rozwoju lidzbarskiej biblioteki będzie wdrażanie nowoczesnych technologii  i dbanie o zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu lokalnej społeczności. Pamiętając przy tym,  o najważniejszej roli biblioteki, jaką jest popularyzacja literatury i czytelnictwa.

Życzymy powodzenia i samych sukcesów  na nowym stanowisku.