Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku zaprasza wolontariuszy!

Osoby, które chciałyby w ramach wolontariatu pomagać dzieciom, osobom niepełnosprawnym, starszym, samotnym, wspierać pracowników socjalnych w pracy z osobami bezdomnymi oraz pomagać beneficjentom ośrodka mogą zgłaszać się do Dyrektora MOPS codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ochotniczo, dobrowolnie i bez wynagrodzenia pragnie pomagać innym.

ZAPRASZAMY!