Gmina Lidzbark wspiera przedsiębiorców

Rada Miejska w Lidzbarku w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 podjęła decyzję o przedłużeniu terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Dzięki wdrożeniu nowego instrumentu płynnościowego raty podatku od nieruchomości płatne w kwietniu, maju i czerwcu można zapłacić do 30 września 2020 r. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulgi, powinien złożyć stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do Uchwały Nr XXI/191/20 w terminie do 15 lipca 2020 r. (do pobrania pod tekstem).

Więcej informacji udziela Wydział Finansowy pod nr tel. 23 696 15 05 wew. 122.