Medale dla Rodziców Żołnierzy

Medale „Za zasługi dla obronności kraju” to polskie odznaczenie wojskowe nadawane przez Ministra Obrony Narodowej. Medal ten został ustanowiony przez Sejm ustawą z dnia 21 kwietnia 1966 r. i stanowi wyraz wysokiego uznania dla rodziców, którzy wychowali swoje dzieci na wzorowych żołnierzy. Przyznawany jest za zasługi i wkład w umacnianie obronności kraju oraz rodzicom, których troje i więcej dzieci służyło w Wojsku Polskim.

11 marca w Urzędzie Miasta i Gminy po raz kolejny wręczono odznaczenia przyznane przez Ministra Obrony Narodowej, które wręczył Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek wraz z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Ostródzie ppłk Adamem Basak. Srebrne medale „Za zasługi dla obronności kraju trafiły na ręce Państwa Bożeny i Stefana Karda, którzy wychowali trzech synów na wzorowych żołnierzy.

Zarówno Burmistrz Lidzbarka, jak i Wojskowy Komendant Uzupełnień w serdecznych słowach złożyli gratulacje, słowa uznania za wychowanie swoich dzieci w duchu patriotyzmu i oddania Ojczyźnie.