Mamy nowych sołtysów!

W lutym w całej Gminie Lidzbark trwały spotkania z mieszkańcami. Zebrania były doskonałą okazją do zgłoszenia swoich sugestii, problemów czy pochwał. Jednak głównym punktem był wybór sołtysów w poszczególnych miejscowościach oraz członków Rad Sołeckich.

W zebraniach oprócz burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka oraz zastępcy Janusza Bieleckiego uczestniczyli opiekun danego sołectwa oraz pracownicy Urzędu. – Na szczególne podkreślanie zasługuje wysoka frekwencja mieszkańców poszczególnych sołectw świadcząca o dużym zainteresowaniu rozwojem lokalnych środowisk jaki i bieżącymi sprawami gminy. –mówi Burmistrz Lidzbarka. W 9 sołectwach mieszkańcy wybrali nowego lidera swoich miejscowości. W pozostałych 15, bez zmian. Co ciekawe 9 sołtysów, to kobiety.

Najmłodszym sołtysem w naszej gminie jest Justyna Karda – Błaszkowska, Sołtys sołectwa Jeleń.  Najstarszym zaś sołtys Jamielnika – Irena Makrucka.

Pierwsze spotkanie nowo wybranych sołtysów odbyło się 11 marca. Była to nie tylko okazja do zapoznania się, ale również złożenia życzeń z okazji obchodzonego tego dnia w całej Polsce Dnia Sołtysa.

Wszystkim, zarówno nowo wybranym jak i pozostałym sołtysom życzymy wielu sukcesów i owocnej współpracy.

Poniżej przedstawiamy pełną listę sołtysów Gminy Lidzbark:

Adamowo – Edward Bartnikowski  
Bełk – Magdalena Rogożeńska         
Bryńsk – Kinga Dąbrowska             
Ciechanówko – Łucja Lewicka       
Cibórz – Paweł Sowiński
Jamielnik – Irena Makrucka   
Jeleń – Justyna Karda Błaszkowska  
Klonowo – Michał Leśniewski          
Kiełpiny – Henryk Margaszewski     
Koty – Wiesław Kraszewski 
Miłostajki – Marta Kalisz      
Marszewnica – Roman Cejman         
Nick – Ireneusz Zaborek
Nowe Dłutowo – Tomasz Burkacki
Nowy Dwór – Katarzyna Paradowska         
Nowy Zieluń – Anna Szczepańska   
Słup – Mariola Weręgowska  
Stare Dłutowo – Józef Burdalski
Tarczyny – Krzysztof Lóźniewski    
Wlewsk – Cyprian Żach        
Wąpiersk – Wojciech Cybulski
Wawrowo – Wiesław Maciejewski   
Zalesie – Marek Fiszer           
Zdrojek – Waldemar Kociela