Mamy 7 laureatów oraz 7 finalistów

W środę, 23 marca w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku gościli uczniowie wyróżnieni w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych wraz z dyrektorami szkól i nauczycielami. Młodzież szkolna z rąk burmistrza Macieja Sitarka otrzymała gratulacje za osiągnięcia naukowe na szczeblu wojewódzkim. Warto nadmienić, że podobnie jak przed rokiem, wszyscy laureaci i finaliści konkursów wojewódzkich otrzymają stypendia naukowe.
31 marca Szkołę Podstawową w Słupie odwiedzili burmistrz Maciej Sitarek i wiceburmistrz Janusz Bielecki. Wręczyli oni list gratulacyjny uczniowi – Januszowi Ostrowskiemu – laureatowi Wojewódzkiego Konkursu z Historii oraz podziękowanie nauczycielowi przygotowującemu – Katarzynie Mróz.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów i finalistów z naszej Gminy:

Szkoła Podstawowa w Lidzbarku:

Julia Drumińska – laureatka konkursu z języka angielskiego

Oskar Januszewski – laureat konkursu matematycznego

Błażej Leśniewski – finalista konkursu z historii

Mikołaj Karbowski – finalista konkursu z przyrody

Szkoła Podstawowa w Dłutowie:

Natalia Kacprzak – laureatka konkursu z historii i przyrody

Natalia Florian – laureatka konkursu z przyrody

Izabela Szostek – laureatka konkursu z przyrody

Gimnazjum w Lidzbarku:

Cezary Kraszewski – laureat konkursu z historii oraz wiedzy o społeczeństwie

Daria Rzymowska – finalistka z języka polskiego

Przemysław Gyża – finalista z języka angielskiego

Monika Grześkiewicz – finalistka z języka niemieckiego

Aleksandra Zielińska – finalistka z chemii

Monika Gęborys – finalistka z geografii

Szkoła Podstawowa w Słupie:

Janusz Ostrowski – laureat konkursu z historii