Mały Grant Sołecki dla Nowego Dworu! Recepta na barwniejsze życie na wsi

Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznane. W ramach konkursu sołectwu Nowy Dwór przyznana została pomoc w formie dotacji celowej w wysokości 12 000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania „Urządzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór”. W uroczystości podpisania umów – oprócz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego – wzięli udział: Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, Skarbnik Miasta i Gminy Gabriela Sadowska oraz sołtys Katarzyna Paradowska. Przyznane środki wykorzystane zostaną na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, które zostaną zamontowane przy istniejącym placu zabaw, zlokalizowanym przy świetlicy wiejskiej. Cieszymy się z każdego zdobytego dofinansowania.