Malowanie w Szkole Podstawowej w Lidzbarku

W ostatnich dwóch tygodniach czerwca uczennice z kl. V d Julia Krykant i Weronika Zawadzka oraz  uczeń kl. III c Maksymilian Zawacki pod kierunkiem nauczycielki plastyki Magdaleny Zawackiej  udekorowali malowidłami korytarze w szkole . Dekoracje  dotyczą motywów związanych z tematyką bajkowego  wodnego świata oraz bajek i lektur. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uświetniali ściany swojej szkoły, a efekt spotkał się z wielkim zachwytem odbiorców.