„Mali Przyjaciele Natury”

15 maja w Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku odbył się Międzyprzedszkolny konkurs przyrodniczy pn. „Mali Przyjaciele Natury”. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci. W konkursie uczestniczyło 7 zespołów – reprezentantów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych: Bryńsk, Kiełpiny, Dłutowo, Lidzbark, Lidzbark – „Bajkowy Zakątek”, Słup i Wlewsk. Dzieci rozwiązywały zagadki oraz odpowiadały na pytania dotyczące zagadnień przyrodniczych. Wszyscy uczestnicy konkursu odznaczali się dużym poziomem wiedzy przyrodniczej i ekologicznej. Komisja konkursowa dokonała oceny wiedzy przyrodniczej poszczególnych zespołów. I miejsce w konkursie zajęło Przedszkole Miejskie w Lidzbarku. II miejsce zdobyły dzieci z oddziału „O” w Słupie. III miejsce natomiast zajęły dzieci z oddziału „O” w Bryńsku. Wręczenia nagród dokonali: burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek i zastępca burmistrza Lidzbarka Janusz Bielecki.

IMG_6088 IMG_5995 IMG_6007 IMG_6035 IMG_6050 IMG_6051 IMG_6054 IMG_6079 IMG_6081