Na części parcelowanych dóbr rodziny Mieczkowskich z inicjatywy Ligi Obrony Powietrznej Państwa zaczęto budować lotnisko cywilne, które zostało ukończone w 1930 r. W skład obiektu wchodził pas startowy, hangar, stacja meteorologiczna, stacja paliw i niewielki budynek administracyjny. Pośrodku lotniska umieszczono widoczne z powietrza koło z napisem „Lidzbark”. Było ono miejscem częstych śródlądowań i służyło również jako etap w zawodach lotniczych, które były popularne w latach międzywojennych. W 1933 r. na lotnisku po raz pierwszy zorganizowano paradę lotniczą, w której uczestniczyły samoloty wojskowe i awionetki turystyczne.

Po wybuchu II wojny światowej władze niemieckie przemianowały lotnisko cywilne na lotnisko wojskowe do celów militarnych i transportowych. Teren lotniska powiększono i ogrodzono. Zbudowano bocznice kolejowe, baraki dla żołnierzy i pracowników. Cały teren wówczas atrakcyjnie zagospodarowano. Powstawały parki, ogrody i alejki zdobione kwiatami. Dla potrzeb oficerów pobudowano basen. Po ustąpieniu wojsk niemieckich w 1944 r. na tereny wkroczyły wojska radzieckie, przejmując tym samym lotnisko w Ciborzu. Po zajęciu obiektu doszczętnie zniszczono go i rozkradziono. Obecnie miejsce lotniska pokrywają pola uprawne i prywatne posesje.