Lokalny Program Rewitalizacji

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy Lidzbark do współtworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lidzbark na lata 2016-2022. Czekamy na pomysły, które chcieliby Państwo realizować na obszarze rewitalizacji (do pobrania poniżej) i tym samym czynnie włączyć się w proces ożywienia tego obszaru. Celem zaproponowanych przez Państwa przedsięwzięć będzie eliminacja lub ograniczenie negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji.

Rewitalizację należy rozumieć jako kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe).

Zachęcamy zainteresowanych do zgłaszania planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w formie Fiszki Projektowej (do pobrania poniżej). Nabór przedsięwzięć, które będą mogły być ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Lidzbark, będzie trwać od 18.04.2016 r. do 29.04.2016 r. Fiszki można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark (Sekretariat pok. 9 ) lub przesyłać w formie elektronicznej na adres: umig@lidzbark.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących proponowanych przedsięwzięć prosimy o kontakt z następującymi osobami:

– Tomasz Poniewski – UMIG Lidzbark, tel. 23 6961505 wew. 134

– Marta Piskorz – Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, tel. 89 521 12 64, email: m.piskorz@wmarr.olsztyn.pl

Załączniki:
fiszka_projektowa

Scan mapy z obszarem