Lidzbarski Jarmark za nami!

Tradycje jarmarku sięgają już czasów średniowiecznych.  Jarmarki organizowano corocznie w stałych terminach, najczęściej przy okazji święta kościelnego. Przywileje świeckie i kościelne gwarantowały kupcom bezpieczeństwo osobiste i nienaruszalność mienia a miejscowe władze miały obowiązek ograniczyć na ten czas cechowy monopol sprzedaży i nadzorować prawidłowość dokonywanych transakcji (miary, wagi, ceny). Jarmarki trwały od 1-2 dni do 2 tygodni. Niekiedy na czas ten dzielono na terminy wystawiania towarów, zawierania umów i rozliczania zobowiązań. Masowy napływ kupców i klientów przyczyniał się do rozkwitu miast karczmarcznych.

 

4 lipca już po raz XV odbył się XV Lidzbarski Jarmark. W Jarmarku uczestniczyli wystawcy z terenu Miasta i Gminy Lidzbark. W trakcie jarmarku przyjezdni poznawali miejscowe tradycje, muzykę ludową, rękodzielnictwo a przede wszystkim miejscowe kulinaria, wzbogacając miejscową tkankę o własne obyczaje. Dawniej spotkania te miały także funkcje społeczne. Wypełniające się przyjezdnymi zajazdy i karczmy dawały zarobek właścicielom, którzy z kolei zatrudniali na ten czas rozmaitych parobków i „dziewki kuchenne”. W okresie jarmarku zmieniało się też prawo w mieście. Zawieszano surowe przepisy ograniczające prawa handlowe „gościa” czyli kupca z innego miasta. Surowsze natomiast stawało się prawo karne, stojące na straży bezpieczeństwa wielotysięcznych tłumów. Siła oddziaływania jarmarków była tak duża, że w wielu miastach do dnia dzisiejszego pozostały tego ślady w postaci różnego rodzaju festiwali, festynów ludowych, kiermaszy.

W dorocznym Jarmarku Lidzbarskim tradycyjnie rozstrzygnięto Powiatowy Konkurs na prezentację potraw i wyrobów naszego regionu” w tej kategorii wystartowało 10 wystawców .

Jury w składzie; Burmistrz Lidzbarka -Maciej Sitarek, Starosta Powiatu Działdowskiego Marian Janicki, Przewodniczący Rady Miasta -Tomasz Dudaniec, Krzysztof Górski -Mistrz pokazów kulinarnych przyznali następujące miejsca:

 

I miejsce zdobyło Dłutowo Stare za potrawę ,,Śnieżynka z kapustą i kaszą ”

II miejsce przypadło Sołectwu Bryńsk za ,,Pigwówkę Tereni”

III miejsce zdobyło Sołectwo Zdrojek za potrawę ,,Bigos”

 

Najlepsze stoisko przygotowało Sołectwo Jamielnik, drugie w kolejności było Sołectwo Stare Dłutowo, trzecie zaś Sołectwo Bryńsk.

 

Oprócz wystawców biorących udział w konkursie swoje stoiska zaprezentowali lidzbarscy artyści i malarze, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Welski Park Krajobrazowy, Nadleśnictwo Lidzbark, Stowarzyszenie Wrota Mazur, Hotel Welski, Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku , Piekarnia- cukiernia ,,Szynaka” oraz piekarnia-cukiernia ,,Zieliński”, Spółdzielnia Mleczarska w Lidzbarku, Zakład wyrobów mięsnych,,Malinowski”.