Lidzbarska orkiestra na obchodach Dnia Strażaka w Warszawie

W sobotę, 6 maja na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej, w których uczestniczyła również nasza lidzbarska Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

Uroczystość zainaugurowała promocja oficerska 218 absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wśród których był lidzbarczanin mł. kpt. Radosław Kilanowski, wieloletni członek OSP oraz członek Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Lidzbarku. Na uroczystość pojechali strażacy z Lidzbarka wraz z orkiestrą.

Po zakończeniu uroczystości Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Lidzbarka zagrała koncert na Placu Piłsudskiego. Następnie orkiestra wraz z grupą taneczną przeniosła się na Plac Zamkowy, gdzie zagrała wspaniały koncert nagrodzony gromkimi brawami przez  zgromadzoną publiczność.