Lidzbarska młodzież z wizytą w Oebisfelde

Młodzieżowa Orkiestra Dęta  OSP w Lidzbarku wspólnie z przedstawicielami samorządu i uczniami z lidzbarskiego gimnazjum uczestniczyła w obchodach 50-lecia Orkiestry z Breitenrode w partnerskiej Gminie Oebiesfelde.

38 członków lidzbarskiej orkiestry, 9  uczniów z Gimnazjum im. Szarych Szeregów z opiekunem oraz 5 przedstawicieli samorządu przez 4 dni przebywało w partnerskiej Gminie Oebisfelde w Niemczech. Gospodarze przygotowali bardzo bogaty program. Lidzbarczanie zwiedzili m.in. budynek nowo wyremontowanej Szkoły Podstawowej Drömlingsfüchse, w której młodzieży szczególnie spodobał się szkolny dzwonek przypominający dźwięk sms. – Dzięki takim spotkaniom nasza młodzież ma okazję poznać i porównać odmienne systemy szkolnictwa a wieloletnie doświadczenia pozwalają zaobserwować większą motywację uczniów do nauki języków obcych i otwartość na świat, dzięki takim kontaktom – mówi burmistrz Maciej Sitarek. W tym dniu miała miejsce również sportowa rywalizacja pn. „Gry bez granic” o przechodni puchar miasta Oebisfelde, który zdobyła strona niemiecka. Ostatecznie puchar przekazano na ręce Lidzbarczan, aby młodzież z Oebisfelde mogła przyjechać na rewanż. Młode pokolenie bardzo szybko „złapało wspólny język”, co było głównym celem wyjazdu. – Wzajemne poznanie i zrozumienie młodych pokoleń ma duże znaczenie dla trwałego porozumienia między naszymi narodami, bo to właśnie młodzi ludzie będą tworzyć przyszłe stosunki między naszymi krajami – dodaje Burmistrz Lidzbarka. Po zawodach odbyła się prelekcja połączona z pokazem filmu o dawnej granicy Niemiec i historii Oebisfelde. Wieczorem niemiecka i polska młodzież integrowała się podczas koncertu plenerowego. Drugiego dnia młodzież zwiedziła park Drömling w Kämkerhorst, gdzie pracownicy parku oprowadzili wszystkich po siedzibie, opowiadając o swojej pracy w parku. Młody wolontariusz Parku Drömling opowiedział o historii herbu Oebisfele nawiązując do gatunków ptaków, w tym sów, które żyją na terenie parku. Punktem kulminacyjnym odwiedzin były  koncerty Orkiestr, w tym Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Lidzbarku podczas Obchodów 50. rocznicy Orkiestry Dętej z Breitenrode, podczas którego nasza orkiestra została nagrodzona gromkimi brawami oraz niezwykle wysoko oceniona przez lokalnego krytyka muzycznego. Niespodzianką podczas tego koncertu dla naszych niemieckich przyjaciół był występ mażoretek.

W dzień odjazdu na pożegnanie przyszła Orkiestra z Breitenrode oraz młodzież niemiecka. Była wymiana adresów, upominki i gorące pożegnania.

To przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez pomocy ze strony niemieckiej – prawie w całości wizyta została sfinansowany przez członków orkiestry Breitenrode.

1 2