Lidzbarscy fotograficy na wystawie w Ostródzie

3 kwietnia 2016 lidzbarscy fotograficy gościli na otwarciu wystawy w Centrum Kultury w Ostródzie w Galerii Sztuki na zamku. Lidzbarski klub fotograficzny działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury został zaproszony do udziału w wystawie przez prezesa MKF Janusza Dębskiego, który był głównym organizatorem tej wystawy. Należy wspomnieć że Mławski klub Fotograficzny owocnie współpracuje z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lidzbarku, organizują wspólnie dużo wystaw oraz plenerów fotograficznych. Wystawa w Galerii Sztuki w Ostródzie liczy ponad 300 zdjęć o różnej tematyce ( pejzaż, martwa natura, portret, fotografia nocna, fotografia makro). Wśród zdjęć lidzbarskich fotografików szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zdjęcia Dominiki Kolasińskiej (fotografia portretowa), Aleksandry Mężykowskiej (fotografia portretowa), Romana Fryzy (fotografia krajobrazowa). Otwarcie wystawy swoim śpiewem uświetniła Joanna Przyborowska instruktor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku. Po  sukcesie w Ostródzie lidzbarscy fotograficy w najbliższym czasie planują wystawę w Galerii ” Nowa Przestrzeń” przy MGOK w Lidzbarku.