Lidzbark przyjęty do Cittaslow

7 listopada Lidzbark przyjęty został w poczet miast należących do Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow. Jedną z przyczyn przystąpienia Lidzbarka do Sieci Cittaslow jest w głównej mierze chęć życia naszych mieszkańców na wysokim poziomie w miejscowości, w  której życie toczy się spokojnie. Ludzie nie muszą się spieszyć, a czas wolny po pracy mogą spędzać na łonie natury lub podczas różnego rodzaju imprezach kulturalnych, czy sportowo-rekreacyjnych, do których dostęp będzie łatwiejszy.  Duże znaczenie ma fakt, iż sieć Cittaslow rozwija się bardzo prężnie. Miasta, które są już członkami, tworzą monolit i swoją dobrą współpracą zachęcają inne miejscowości do wstępowania do sieci. – Podejmując decyzję o przystąpieniu Lidzbarka do Cittaslow, braliśmy pod uwagę dobro naszego miasta, możliwość dalszego rozwoju, korzystania z doświadczeń miast członkowskich ale także to, że możemy wnieść nowe ciekawe pomysły, które sprawią iż Stowarzyszenie będzie dalej prężnie działać i ewaluować. Nasze walory krajobrazowe, swojski klimat i dziedzictwo kulturowe uatrakcyjnią sieć miast „żyjących powoli” – powiedział Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

12 marca Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta Lidzbark do Międzynarodowego Stowarzyszenia “Cittaslow – Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia”. Aby stać się członkiem Cittaslow, miasto musi spełnić pewne parametry dotyczące m.in. ochrony środowiska, tworzenia infrastruktury miejskiej, produktów lokalnych, czy dobrze oznaczonych tras turystycznych.

18 marca burmistrz Maciej Sitarek wząał udział w Krajowym Zebraniu Członków Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow w Olsztynie. Głównym tematem obrad był wybór Krajowego Koordynatora, którym został Burmistrz Olsztynka – Artur Wrochna oraz Krajowego Komitetu Koordynującego. Ponadto wybrano opiekunów dla miast pretendujących i tak opiekunem Lidzbarka został wybrany Ryn.

9 maja odbył się 6. Festiwal Cittaslow, którego gospodarzem był Gołdap. Lidzbark jako miasto pretendujące zaprezentowało się podczas festiwalu po raz pierwszy, w szczególności promując produkty lokalne, rzemiosło i turystykę. Pracownicy Urzędu promowali produkty spożywcze tj. wyroby wędliniarskie, piekarniczo-ciastkarskie i mleczne. Festiwal Cittaslow był prezentacją dorobku i potencjału miejscowości skupionych w Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, których najliczniejsza grupa znajduje się w regionie warmińsko-mazurskim. Podczas festiwalu stoisko naszego miasta zajęło 3 miejsce.

19 czerwca, Lidzbark pomyślnie przeszedł certyfikację do Cittaslow. Certyfikację przeprowadzili przedstawiciele Krajowej Sieci Cittaslow – burmistrz miasta Ryn, burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego oraz przedstawiciel miasta Lubawa. Burmistrz Maciej Sitarek z przedstawicielami urzędu gościł Komisją Certyfikacyjną, która  po odwiedzeniu m.in. małego jeziorka, promenady i plaży miejskiej, lidzbarskiej Spółdzielni Mleczarskiej, Muzeum Pożarnictwa czy termomodernizowanych bloków na ul. Jeleńskiej jednogłośnie stwierdziła, że miasto zasługuje na podniesienie punktacji o 10 pkt. procentowych niż pierwotnie oceniono. – Ujęły nas  walory przyrodnicze oraz turystyczne miasta. Są tu idealne warunki do wypoczynku, czego znakomitym przykładem jest lidzbarska plaża miejska – mówił burmistrz Miasta i Gminy Ryn Józef Karpiński.

4 lipca, podczas Krajowego Zebrania Członków Polskiej Sieci Miast Cittaslow w Górowie Iławeckim członkowie krajowej sieci jednogłośnie podjęli uchwałę o uznaniu Lidzbarka jako nowego członka stowarzyszenia. Rekomendacja Stowarzyszenia Polskich Miast Cittaslow wraz z tłumaczeniem na język angielski trafiła do Włoch, do siedziby Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow. – Liczę, że współpraca z międzynarodowym stowarzyszeniem pomoże nam wypromować Lidzbark i uzyskać dofinansowania na lokalne projekty turystyczne – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

27 września odbyła się w Lidzbarku I Niedziela Cittaslow – wydarzenie promujące ideę Miast Dobrej Jakości Życia oraz przybliżające mieszkańcom wiedzę o ruchu Cittaslow, a także korzyści jakie ze sobą niesie. Oprócz stoisk ze zdrową żywnością i rękodziełem mieszańcy mogli obejrzeć kabaret Świerczychsząszcz.  Podczas imprezy odbyło się również wręczenie stypendiów burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce. Z rąk burmistrza Macieja Sitarka i wicestarosty powiatu działdowskiego Mariana Brandta odebrali je uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum. Uczestnicy imprezy mogli wziąć udział w konkursach przygotowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  oraz wystawców.

7 listopada na zjeździe w Falkoeping w Szwecji przyjęci zostaniemy do Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow. W czerwcu 2016r. natomiast w Vizela w Portugalii nastąpi odbiór dyplomu oraz oficjalnej flagi Cittaslow.