Lidzbark przygotował nową ofertę inwestycyjną

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku zostało przyjęte studium uwarunkowań Miasta i Gminy. Dzięki temu władzom będzie łatwiej przekonać zewnętrznych inwestorów do stworzenia tu swoich zakładów pracy. To kolejny krok ku uatrakcyjnieniu rynku pracy w Lidzbarku:

– Od tego momentu jesteśmy w pełni gotowi na rozpoczęcie poszukiwań inwestora. Mamy gotowy katalog inwestycyjny, mamy całą ofertę również w formie elektronicznej przygotowana w językach angielskim, niemieckim i polskim. Do oferty sporządziliśmy film inwestycyjny, który pokazuje tereny inwestycyjne zarówno wokół naszej lidzbarskiej obwodnicy jak i w terenie, który już posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na wyjeździe z Lidzbarka w kierunku miejscowości Jeleń. Te przygotowane materiały posłużą nam jako podstawa do spotkań z inwestorami – mówi burmistrz Miasta i Gminy Lidzbark Maciej Sitarek.

Przygotowanie atrakcyjnych materiałów promocyjnych to oczywiście dopiero pierwszy krok na drodze do znalezienia zewnętrznych firm chcących inwestować w Lidzbarku. Zabiegi władz przynoszą już jednak efekty i wkrótce poinformujemy o dużym inwestorze, który zamierza zainwestować w Lidzbarku.