Lidzbark na Międzynarodowym Zgromadzeniu Ogólnym Sieci Miast Cittaslow

W dniach 23-26 czerwca w Portugalii odbyło się Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow. Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek  w portugalskim mieście Vizela potwierdził członkostwo oraz odebrał dla miasta Lidzbark certyfikat członkowski Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow. Podczas zgromadzenia sieci przyjęto łącznie 8 kolejnych miast (w tym 4 z Polski – Jeziorany, Lidzbark, Działdowo i Sępopol). Aktualnie sieć Cittaslow liczy 209 miast z 30 państw świata. Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow liczy 24 członków (w tym 19 miast na Warmii i Mazurach) i jest drugą, co do liczebności siecią na świecie. W tegorocznym Zgromadzeniu Stowarzyszenia udział wzięło ponad 150 przedstawicieli miast członkowskich z 15 krajów świata, w tym prawie trzydziestoosobowa delegacja z Polski, której przewodniczył Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin. Lidzbark na Zgromadzeniu reprezentował burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz pełnomocnik ds. Cittaslow Tomasz Poniewski. Warto przypomnieć, że w 2011 roku to doniosłe wydarzenie miało miejsce w Polsce, w Lidzbarku Warmińskim.

Program obrad przewidywał udział w konferencji turystycznej dotyczącej rozwoju miast Cittaslow, która odbyła się 24 czerwca w Porto. Podczas konferencji przedstawiono kierunek rozwoju sieci Cittaslow, a także najlepsze praktyki dotyczące turystyki i edukacji ściśle związanej z promowaniem sieci. W sobotę podczas Zgromadzenia Ogólnego zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz przyjęto budżetu sieci. Kulminacyjnym punktem drugiego dnia obrad było oficjalne wręczenie Certyfikatów i flag Cittaslow nowym członkom.  Po krótkiej przerwie przedstawiciele nowych członków mieli okazję do zaprezentowania swoich miast. Burmistrz  Lidzbarka w swoim wystąpieniu, podziękował za przyjęcie do rodziny miast Cittaslow oraz bardzo szczegółowo zaprezentował największe walory naszego miasta, a także zaprosił do jego odwiedzenia. Zgromadzeni na Sali przedstawicie Cittaslow z całego świata mieli okazję również poznać nasze miasto oglądając nasz film promocyjny, który spotkał się z dużym zainteresowaniem.